Oorzaken van ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is een chronische aandoening die iemands niveau van hyperactiviteit en impulscontrole beïnvloedt. ADHD beïnvloedt de delen van de hersenen die ons helpen bij wat bekend staat als ‘uitvoerend functioneren’. Dit omvat probleemoplossing, planning voor de toekomst, evaluatie van gedrag, regulering van emoties en het beheersen van onze impulsen.

Wanneer ADHD uitdagingen veroorzaakt in een gezin, een klaslokaal of een werkplek, kunnen mensen snel de feiten uit het oog verliezen. Ouders kunnen zich zorgen maken als ze iets verkeerd hebben gedaan bij het opvoeden van hun kind. Ze kunnen aannemen dat ze de verkeerde opvoedingsmethoden hebben gebruikt of dat een vroege stressvolle gebeurtenis in het leven van een kind de aandoening heeft veroorzaakt. Leraren kunnen een student als lui of ongehoorzaam afwijzen. Echtgenoten kunnen hun partner als onbezorgd zien over hun eigen behoeften of emoties. De eerste stap bij het helpen van een persoon met ADHD is het begrijpen van de oorsprong van de aandoening. Door te begrijpen dat deze oorsprong meestal genetische factoren omvat, kunnen mensen objectiever worden over de aandoening en de effecten ervan, en hoeft de schuld niet te worden gelegd bij ouders of de persoon met ADHD.

ADHD en erfelijkheid

Genetica-onderzoeken beginnen pas met het identificeren van genen geassocieerd met ADHD. Naast moleculair genetisch onderzoek is de erfelijke component van de aandoening ondersteund door verschillende familiestudies. Uit één onderzoek bleek bijvoorbeeld dat meer dan 25% van de familieleden van gezinnen met een kind met ADHD ook de aandoening had, een veel hoger percentage dan in gezinnen zonder een kind met ADHD. Tweelingstudies hebben ook aangetoond dat er een kans van 82% is dat identieke tweelingen beide ADHD zullen hebben als ten minste één van hen de aandoening heeft, vergeleken met een kans van 38% onder broederlijke tweelingen. Ten slotte hebben kinderen met ADHD die geadopteerd zijn meer kans om ADHD in hun biologische families te hebben dan in hun geadopteerde families. Dit bevestigt dat de genetische component veel sterker is dan omgevingsfactoren.

ADHD en andere factoren

Hoewel de genetische component als de belangrijkste oorzaak van ADHD wordt beschouwd, zijn andere omgevings- en situatiefactoren onderzocht als potentiële bijdragers. Onderzoek heeft bijvoorbeeld een verband aangetoond tussen vrouwen die sigaretten gebruiken en / of alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap en het risico dat hun kind ADHD ontwikkelt. Hoge niveaus bij kinderen van voorschoolse leeftijd kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de aandoening, dus kinderen die in oudere gebouwen wonen, kunnen een risico lopen. Hersenletsel door een traumatische gebeurtenis zoals een beroerte, tumor of klap op het hoofd kan ook symptomen van onoplettendheid en impulsiviteit veroorzaken die vergelijkbaar zijn met ADHD, maar slechts een zeer klein percentage kinderen met een ADHD-diagnose heeft een hersentrauma opgelopen.

Valse oorsprong van ADHD

Er zijn een aantal mythen over de oorsprong van ADHD. In de afgelopen decennia was er een heersende theorie dat bepaalde voedingsmiddelen en suiker het risico op het ontwikkelen van de aandoening kunnen verhogen. Onderzoekers twijfelen er echter aan dat er een verband bestaat tussen deze stoffen en het gedrag en het leervermogen van kinderen. Onderzoek heeft ook de ideeën weerlegd dat hormonen of het vestibulaire systeem (het deel van de hersenen dat de balans beïnvloedt) gerelateerd zijn aan hyperactiviteit of ADHD.

Misschien is de meest voorkomende mythe dat ADHD wordt veroorzaakt door slecht ouderschap of een moeilijke familieomgeving. Gebrek aan discipline of te veel televisie, videogames of internetgebruik kan de oorzaak zijn van de aandoening. Hoewel omgevingsfactoren zoals opvoedingsstijl en stressfactoren in het gezin de ernst van de symptomen en de mate van beperking kunnen beïnvloeden, veroorzaken ze geen ADHD.

In plaats van zichzelf de schuld te geven van de hyperactiviteit en impulsiviteit van hun kind, kunnen ouders zich in plaats daarvan concentreren op hoe ze hun kind het beste kunnen helpen de hulp te krijgen die het nodig heeft. Wanneer u objectiviteit oefent over de oorsprong van een aandoening, kunt u zelf slimme en gezonde keuzes maken voor uzelf en uw gezin. Hoe kunt u uw kind vandaag helpen de beste ondersteuning voor hun ADHD te krijgen?